fbpx
Feature image

Hindi makapag-claim ng Money Padala?

Maaari niyong gamitin ang TrueMoney center locator page ng ating website upang makuha ang kanilang address at contact number. Maaari mo silang i-text o tawagan upang masigurado na sila ay bukas at maaari nilang gampanan ang iyong Money Padala or Receiving transaction.

Huwag kalimutan na piliin o pindutin ang “International Remittance” na button kung nais mong maghanap ng TrueMoney center kung saan maaari kang tumanggap ng padala mula sa ibang bansa!

Maaaring mag-claim ng Money Padala sa mga TrueMoney Centers nationwide. Kung mangyari lamang na hindi makapag-encash ng pera sa isang TrueMoney Center, maaari mong i-report ang TrueMoney Center na ito. 

Ipadala lamang ang sumusunod na impormasyon sa aming email ([email protected]) o Facebook (facebook.com/TrueMoneyPH):

  • Date of Transaction Attempt
  • Store Name
  • Location / Address
  • Money Padala Amount
  • Your Name & Contact Details

Salamat sa iyong pag-report. Aming iimbistigahan namin ang nasabing branch upang masigurado na maganda ang serbisyo ng TrueMoney sa iyo at iba pang mga customers.

Subscribe to our Newsletter