fbpx

Paano Maging
TrueMoney Center?

Maging all-in-one financial center sa iyong baranggay. Mag-offer ng Bills Pay, Money Padala, Load, at Insurance sa customers!

Maging Financial Center
ng Bayan!

• Domestic Money Padala
• International Cash Pick-Up
• Bills Payment
• Load Top-Up
• Abot-Kayang Insurance

Palaguin ang negosyo mo!

• More services, more customers!
• Over 20,000 centers Nationwide
• International padala network
• TrueMoney merch para sa store mo
• Available 24/7 ang customer support

Basic Requirements

• 1 Valid ID
• DTI Certificate
• Mayor’s Permit

Mag-TrueMoney Na!

.

Apply Now!

.

Kung kayo ay may tatlo o higit pang mga negosyo o
branches na nais gawing TrueMoney center,
please email us at [email protected]

.

Subscribe to our Newsletter