fbpx
Feature image

Mali ang data na na-input ko sa transaction ni suki, pwede pa ba itong mapalitan?

Mali ba ang nalagay mo na account number o kaya sobra ang na-input mo na amount? Sundan ang guide na ito para malaman kung ano ang gagawin pag naranasan ang ganitong sitwasyon:

Step 1: Kapag confirmed na may pagkakamali sa mga nailagay ng information, i-download ang reversal request form:

Step 2: Sagutan ang reversal request form at papirmahan sa customer. Kailangan ng pirma ng customer para ma-confirm ang kagustuhang ma-revers ang transaction. 

Kung hindi na available para pumirma si customer, maaaring ikaw na ang pumirma

Step 3: I-scan o picturan ang accomplished at signed reversal request form at i-send sa [email protected] gamit ang subject line na: Payment reversal. Wag kalimutang isama ang scanned copy ng mismong bill o SOA pati narin ang transaction slip. Siguraduhing malinaw ang pagkaka-scan o pagkaka-picture ng reversal request form. Isama ang sumusunod na detalye: 

  • Store Name
  • Transaction type
  • Date of Transaction
  • Transaction Amount
  • Store Owner Name
  • EDC Serial Number (Kung ikaw ay nakalipat na sa bagong TrueMoney NegoApp, gamitin ang iyong bagong Agent ID na iyong makikita sa My Account Tab)

Asahang makakatanggap ng sagot mula sa aming Customer Loyalty Team within 24 hours, ngunit dahil ang reversal process ay nakadepende sa ating mga partner billers, Bayad Center, at ECPay, maaaring tumagal ang pagproseso ng mga reversals. Kaya para maiwasan ang hassle sa business at lalong lalo na sa customer, palaging siguraduhin na tama ang contact number at iba pang mga detalye na inilalagay sa device or sa bagong TrueMoney NegoApp.

Subscribe to our Newsletter