fbpx
Feature image

TrueMoney NegoApp Upgrade Guide for TrueMoney App Users

Hi ka-True, TrueMoney app ba ang gamit mo? Sundan ang guide na ito para sa iyong system upgrade to the TrueMoney NegoApp ang ang all-in-one app mo! 

1. Update your TrueMoney app to the current version.

2. Ikaw ay makakatanggap ng upgrade notice. Maaari mong i-update o i-confirm ang iyong mobile number dito. Siguraduhing sumasangayon kayo sa terms and conditions.

3. Ikaw ay makakatanggap ng one time password sa SMS. I-enter lamang ito.

4. Success! Upgraded ka na to the new TrueMoney NegoApp. Makakatanggap ka ng text para to download the new NegoApp at ang assigned PIN sa iyong account.

Tandaan: Ang PIN na ito ay sample lamang. Gamitin ang PIN na ipapadala sa iyong registered mobile number.

Sundan ang guide at i-download ang bagong all-in-one TrueMoney NegoApp para ma-enjoy ang mas pinaganda, mas pinabilis, at upgraded na TrueMoney services!

Para sa mga katanungan: 

Email: support@truemoney.com.ph

Facebook: www.m.me/TrueMoneyPH

Subscribe to our Newsletter