fbpx
Feature image

Biller Guide: PrimeWater

Bills na tinatanggap ng system: Current

Convenience fee: N/A

Payment na pwede tanggapin: Full o exact payments lamang

Account Number: 12-digit account number

Other notes:

  • Upang maiwasan ang disconnection, mag-transact ng bills bago ang due date.

Sundan ang step-by-step guide na ito:

Subscribe to our Newsletter