fbpx
Feature image

Ano gagawin ko kung nagkakaroon ako ng error sa NegoApp PIN ko?

Ikaw ba ay hindi maka-access ng NegoApp dahil sa PIN error? Sundan ang guide na ito para ma-resolve ang error na ito para makapag-transact sa TrueMoney NegoApp!

Step 1: Kung hindi gumagana ang nominated PIN, maaaring pindutin ang ‘Forgot Pin’ sa iyong TrueMoney NegoApp.

Step 2: Sundan ang steps sa pag-nominate ng bagong PIN para makakuha ng bagong PIN. Ilagay sa ID number ang registered mobile number na gamit upang i-access ang iyong app.

Paalala: Para sa iyong seguridad, huwag gumamit ng combinations gaya ng 123456, 111111, at 222222 at iba pang madaling matandaan o mahulaan na PIN.

Para sa Login related concerns, i-check lamang ang mga articles na ito: 

Anong gagawin ko kung wala akong natanggap na OTP para sa TrueMoney NegoApp upgrade ko?

Maari bang mag-log in sa NegoApp sa iba’t-iba ang devices kahit iisa lamang ang account mo?Maari bang mag-log in sa NegoApp sa iba’t-iba ang devices kahit iisa lamang ang account mo?

I-view ang Main Page ng NegoApp Guides >

I-view ang  Main Page ng NegoApp Features >

I-view ang Main Page ng NegoApp Login Issues> 


Subscribe to our Newsletter