fbpx
Feature image

Paano ba mag-Top up or Load sa upgraded na NegoApp?

Sundin ang easy steps na ito para sa Top-Up o Load for mobile phones, internet, gaming credits, at iba pa!  

Step 1

Pumunta sa iyong NegoApp Home page/screen at i-tap ang Top up icon.

Step 2 

Piliin ang service na nais para sa Top-up o Load.  

Step 3 

Pumili ng operator mula sa listahan na nakikita sa iyong screen.  

Step 4 

Ilagay ang mobile number na nais padalahan ng load. Press Continue.


Step 5

Piliin lamang ang nais na Load promo. Press Select. 

Step 6

I-check kung tama ang detalye ng Top-up transaction then press Confirm.

Step 7

Makakatanggap ng “Transaction Successful” notification kung nakapag-load sa mobile number na inilagay. 

Maaari rin i-email ang resibo sa customer by pressing the “Share Receipt” button.  Bukod dito ay makakatanggap din ang customer ng SMS transaction slip. Kung ikaw naman ay naka-N3 device, maaring ma-print ang notification bilang transaction slip. 

Kung ikaw ay may concerns o questions tungkol sa NegoApp, mag-message sa TrueMoney Customer Loyalty team via Facebook Messenger o mag-email sa [email protected]

‘Wag kalimutang i-send ang mga sumusunod na detalye para mas madali naming masagot ang iyong concern:

EDC S/N:

PA Name:

Store Name:

Related Topics: 

Paano ko makikita ang aking Transaction Report using the upgraded NegoApp?

 Maari bang mag-log in sa NegoApp sa iba’t-iba ang devices kahit iisa lamang ang account mo?

Ano ang dapat gawin kung ang iyong account ay suspended dahil sa multiple OTP attempts?

Anong gagawin ko kung wala akong natanggap na OTP para sa TrueMoney NegoApp upgrade ko?

Subscribe to our Newsletter